Sådan var fængselsskolen

Sådan her blev flexskolen introduceret i sin tid:
Undervisningsleder Eivind Rasmussen har i mange år arbejdet for Kriminalforsorgen. Han har en fortid som undervisningsleder på Statsfængslet i Nyborg, og er i dag ansat på Statsfængslet på Søbysøgård, hvor han leder den stedlige dagskole. Her går 8 til 10 indsatte dagligt i skole og modtager undervisning i FVU fagene dansk og matematik samt i edb fagene på AVU niveau. Derudover holder han kontakt med mange af Fyns uddannelsesinstitutioner, hvor yderligere 10 til 20 indsatte dagligt går frigang til undervisning, som det hedder inden for Kriminalforsorgen. Som om det ikke er nok, er den aktive undervisningsleder en gang om ugen på besøg i Arresthuset i Assens, hvor flere af de indsatte skal have en ugentlig dosis undervisning.
“Edb har efterhånden udviklet sig til vores vigtigste undervisningsredskab på linie med bøger og andet udstyr”, siger Eivind Rasmussen og han fortsætter: “I løbet af de sidste år er udviklingen på edb-området gået meget stærkt og det er umuligt for os at følge med de øvrige uddannelsesinstitutioner, hvis vi ikke gør noget aktivt for at hænge på”.
Da mange af fængselsskolerne er små og spredt over hele landet på åbne og lukkede fængsler, har det været nærliggende at invitere Kriminalforsorgens skoler til at være med i et samarbejde om udviklingen på edb-området. Eivind Rasmussen har mange ideer til, hvordan dette samarbejde skal foregå: “Vi kan være fælles om indkøb af materiale og licenser, og på den måde få meget mere ud af de få midler vi har til rådighed, og ved at have et fælles mødested på nettet for undervisningslederne og de mange lærere, kan vi hjælpe hinanden til at blive bedre”.
Som et første led i kæden af tilbud fra flexskolen er fængselslærerne i Danmark alle blevet tilmeldt SkoleKom, hvor de har adgang til diskussionsgrupper og konkrete undervisningstilbud, samt adgang til opslagsværker og mange udvalgte avisartikler gennem Skolernes Database – SkoDa. Det næste led i kæden  har været, at få skolernes materialer tilgængelige på Internettet med denne side.Men der er stadig en lang ønskeliste: “Vi snakker løbende om at få udviklet vores muligheder med edb-lokalet” siger Per Thrane, som har været fængselslærer på Søbysøgård i 13 år. Per Thrane har bundet alle skolens edb-maskiner op i et lille netværk, så der løbende kan holdes øje med elevernes aktiviteter på Internettet. På skolen i de åbne fængsler kan de indsatte under stærk kontrol få lov til at benytte Internettet i undervisningssituationer. På skolen på Søbysøgård har de også indrettet et lille lokalt Intranet, hvor indsatte kan få adgang til undervisningsmateriale, men også se om man har husket at betale til den lokale kaffekasse.

Eivind og Per snakker begejstret videre om deres ideer og glæder sig til samarbejdet med alle kollegerne i Kriminalforsorgen.

Begge er enige om, at det skal være et naturligt, pædagogisk forum for fængselslærere og undervisningsledere, som kan være medvirkende til, at vi dels kan fastholde engagerede kolleger og dels tiltrække nye og dermed sikre, at undervisningen i Kriminalforsorgens skoler til hver en tid er både tidssvarende og af høj kvalitet, ligesom flexskolen skal være til fordel for de indsatte og hjælpe dem til at vende tilbage til en kriminalitetsfri tilværelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *