Indsatte i nordiske fængsler

Sunday, 21 December 2008

Indsatte i nordiske fængsler

I denne rapport præsenterer resultaterne fra den første fælles
nordiske kortlægningen af uddannelsesniveauet, deltagelse i
undervisning og motivation for uddannelse hos indsatte i nordiske
fængsler.

Mellom seks og elleve procent af de indsatte har ifølge de fem
landsundersøgelsen ingen fuldført uddannelse; mellem en fjerdedel
og halvdelen har kun folkeskolen som højeste fuldførte uddannelse.

I alle landene er det at udnytte tiden til noget fornuftigt den
vigtigste grund til at uddannelse i fængslet. Indsatte som tager
uddannelse er stort set tilfreds med den, men der fremhæves i alle
landene at mangel på dataudstyr skaber problemer med at
gennemføre uddannelsen

I gennemsnit oplever mellem hver tredje og hver fjerde indsat at
have læse- og skrivevanskeligheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *