Forside

Officelt hedder det fra ministeriet at
Under henvisning til Justitsministeriets ansøgning af 1. februar 2006 med supplerende oplysning af 7. februar 2006 og 9. marts 2006 om Undervisningsministeriets godkendelse af institutioner under Kriminalforsorgen til udbud af undervisning og prøver i fag inden for almen voksenuddannelse (avu-undervisning), jf. § 3, stk. 2, i lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre (avu-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 402 af 28. maj 2004, kan Undervisningsministeriet herved meddele følgende […] har fået godkendelsen:

  1. Københavns fængsler, skolen
    Institutionsnr. 101550
  2. Skolen i Statsfængslet Renbæk
    Institutionsnr. 531247
  3. Skolen på Statsfængslet på Søbysøgård
    Institutionsnr. 497247
  4. Statsfængslet Møgelkær, Skolen
    Institutionsnr. 615249
  5. Statsfængslet Midtjylland, Skolen
    Institutionsnr. 625247
  6. Statsfængslet ved Sdr. Omme, Skolen
    Institutionsnr. 565248
  7. Statsfængslet ved Horserød, Skolen
    Institutionsnr. 217249
  8. Anstalten ved Herstedvester, Skolen
    Institutionsnr. 165250
  9. Statsfængslet i Ringe, Skolen
    Institutionsnr. 473248
  10.  Statsfængslet Virdsløselille, Skolen
    Institutionsnr. 165249
  11. Statsfængslet i Nyborg, Skolen
    Institutionsnr. 449248
  12. Statsfængslet i Horsens, Skolen
    Institutionsnr. 615249

Som betingelse for at tilladelsen kan opretholdes nævnes at:

Vedr. informations- og kommunikationsteknologiske læremidler Det kan oplyses, at det ikke er et centralt fastsat krav, at kursisterne skal have fri og uhindret adgang til internettet. Institutionerne er dog forpligtet til at inddrage informations- og kommunikationsteknologiske læremidler i undervisningen, hvorfor det forudsættes, at dette som alternativ til internetadgang sker fx gennem etablering af lukkede elektroniske kredsløb.

Det forudsættes, at vejledning så vidt muligt varetages af lærere, der har gennemført grunduddannelsen for avu-vejledere eller tilsvarende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *