Portræt af en fængselslærer

Mary Carpenter (1807 – 77)

Mary Carpenter, født 1807 i Exeter England i en unitarisk præstefamilie, var det 19. århundredes helt store skikkelse inden for fængselsundervisning.

Som kun 22-årig åbnede Mary Carpenter sammen med sin mor den første skole for unge piger, og viste på den måde i en tidlig alder, at hun var et aktivt menneske, der gik til handling.

Det helt store gennembrud for Mary kom omkring 1833, da hun under indflydelse af filantropen Dr. Joseph Tuckerman så fattigdommen i det engelske samfund og besluttede sig for at åbne den første ”Ragged School” i England efter at have fået en guddommelig åbenbaring i form af en ”ud-af-kroppen-oplevelse”. Mary Carpenter var oprørt over at fattige børn ikke vidste, hvem Jesus var, og målet for Mary blev at lære de unge mennesker at læse og skrive så de kunne forstå Guds ord ved at læse Bibelen og hun forstod at fange deres opmærksomhed pga. hendes særlige evner, entusiasme og kærlighed til dem.

Pga. af hendes stærke personlighed og store overbevisning fik Mary hurtigt opbygget et netværk af kontakter ud over hele England, USA og Europa. Hendes største velgører var den berømte poet Lord Byrons datter, Lady Lovelace Byron, der også hjalp Charles Babbage med at bygge verdens første mekaniske computer. Blandt andre berømte støtter som Mary var i stadig kontakt med kan nævnes Dronning Victoria, John Stuart Mill, Florence Nightingale, den italienske reformator Garibaldi og den spanske pædagog Montesions. Mary Carpenter var grebet af omvæltningerne i Italien og fik mange fjender der pga. hendes fantasifulde ideer. Fx lyste pave Pios IX banlyste Mary Carpenters bøger.
Mary’s anbefalinger

Hun anbefalede i bogen ”Juvenile Delinquents, their Condition and Treatment” fra 1853 hvordan man burde behandle ungdomsfanger og blev prompte inviteret af House of Common for at præsentere sine ideer personligt. Hun blev en af penneførerne for loven ”Youthful Offenders Act” fra 1854 hvor der blev foreslået 3 typer skoler, der skulle hjælpe og forebygge ungdomskriminalitet:

 1. Deltidsskoler, hvor man lærte at læse og skrive efter arbejdets ophør.
 2. Skole der oplærer unge så de kunne indgå i industrien.
 3. Reformskoler, hvor eleverne afsondret fra samfundet skulle opdrages til gode samfundsborgere af særligt udvalgt og kyndigt personale.

Loven var en stor succes og ingen vovede herefter at lovgive på området uden at spørge Mary.

Kortfattet kan Mary Carpenters ideer om fængselsundervisning sammenfattes i følgende hovedpunkter:

 • Undervisningen skal funderes i hengivenhed for at hjælpe ungdommen.
 • Forandring i barnets liv skabes gennem samarbejde med barnet.
 • Ingen skal tvinges til at arbejde. At få et arbejde skal ikke være målet i sig selv, men et middel til at opnå et værdigt liv.
 • Rekreation er lige så vigtigt som arbejde, og her spiller sport en vigtig rolle
 • Korporlig afstraffelse bør undgås, da det skaber had og mere kriminalitet
 • Undervisning skal bygge på kristendommen.

Fængselsundervisningen i Danmark bygger også på et fundament der på nogle punkter kan sammenlignes med Marys. FN-organet Institute for Education (UIE) under UNESCO har udgivet bogen ”Basic Prison Education” med anbefalinger for fængselsundervisning i FN landene og Europarådets resolution R(89)12 handler om fængselsundervisning.
Mary Carpenter indflydelse på den internationale scene

I 1866 rejste Mary Carpenter for første gang til Indien for at følge op på en lov om at uddanne indiske kvinder til at være lærere. Straks efter hjemkomsten dannede hun National Indian Association in England, der skulle fremme uddannelsen af indiske lærere i England. Da hun i 1875 kom til Indien var det med en fængselsreform i lommen. Hendes anbefaling var opdelt i 4 punkter:

 1. Alle fanger bør sove adskilt under hele deres indsættelse.
 2. Fanger skal modtage daglig undervisning af kompetente indfødte lærere, der underviser i god moral og opførsel.
 3. Fanger bør leve så adskilt fra andre fanger som muligt, så de ikke kan udøve indflydelse på hinanden.
 4. Fanger der viser fremgang inden for arbejde og uddannelse skal gives større privilegier, og have nedsat straffen.

Hun rejste ofte til Amerikas østkyst og Canada, hvor hun holdt foredrag, besøgte indflydelsesrige personer og skrev artikler om fængselsundervisning. Hendes tanker danner grundlaget for udformningen af resocialisering og fængselsundervisning i USA for perioden 1876 – 1941. Det var på hendes fundament at de moderne strømninger i fængsler i det 20. århundrede blev dannet.

Hun besøgte også Colonel Montesinos i Valencia i Spanien, der som den første i nyere tid indførte prøveløsladelsen. Det var lykkedes for Montesinos at nedbringe recidivprocenten betydeligt ved at lade fanger arbejde uden for fængslet, blive prøveløsladt, gå i skole og indføringen af kognitive moralske indlæringsprogrammer. Mens Montesinos arbejdede i fængslet, virkede hans ideer ud over alle forventninger, men da han forlod opgaven til fordel for andre opgaver, faldt hans arbejde til jorden. Mary Carpenters konklusion på denne erfaring var, at fængselsundervisningen har brug for støtte i form af aktiv opbakning fra magthaverne og stærke personligheder til at holde den i gang, ellers kan den ikke trives i et fængselssystem.

England fik Australien og Nordamerika befolket ved at sende straffefanger til disse egne, og Dr. Colin Arnott Browning havde i 1843 fået den ide at fangerne skulle modtage undervisning om bord på skibene. Det undgik ikke Mary Carpenters opmærksomhed og sammen med Dr. Browning fik hun sat undervisningen i system. De ufrivillige passagerer skulle lære praktisk kristendom gennem noget der kunne minde om den bibelske søndagsskole blandet med historie, filosofi og hvad der måtte formodes at interessere fangerne i deres nye liv. Systemet blev bygget op med et større inspektionssystem, hvor Mary Carpenter selv var den øverste og lige under hende valgte fangerne 4 fra dommerstanden som ”chief captain and inspector of schools”.

Har Mary Carpenter haft nogen betydning for fængselsundervisningen i Danmark?

Det kan være nærliggende at sammenligne nogle af Mary Carpenters ideer med dagens fængselsskoler. Ser man på hendes ideer til hvilke undervisningstilbud, der skal være i et fængsel, er der tydelige paralleller til dagens deltidsundervisning, brug af AMU-kurser og kognitive programmer. Ligeledes er hendes vurdering om at fængselsskoler har brug for understøttende opmærksomhed og forbilleder en vigtig pointe.


En stærk kvinde

Mary Carpenter var en stærk, prominent og veltalende kvinde med stor indflydelse. Ud over at kæmpe for fængselsundervisning, oprettede hun skoler for fattige i alle engelske storbyer. I samtaler med vennen, økonomen og filosoffen John Stuart Mill blev hun en ivrig forkæmper for kvindesagen. Hun var en modig kvinde, der i skrap kontrast til datidens herskende ideologi og praksis bidrog med en mere human og oplyst behandling af unge straffefanger.

Mary Carpenters bøger

 • Mary Carpenter, Reformatory Schools: For the Children of the Perishing and Dangerous Classes and for Juvenile Offenders. [1851] With index added 1970. xi + 359 pp., index $28.00, ISBN 0-87585-106-1.
 • Mary Carpenter, Juvenile Delinquents: Their Condition and Treatment. [1853] With a new introductory essay, “Mary Carpenter and Reforms in the Treatment of Juvenile Delinquents, ‘~ by Katharine F. Lenroot, and with index added. 1970. xl + 395 pp., index $28.00. ISBN 0-87585-107-X.
 • Mary Carpenter, Our Convicts. [1864] 1969. 2 vols. in 1. xii + 293 & 380 pp. $33.00, ISBN 0-87585-080-4.
 • Mary Carpenter, Reformatory Prison Discipline: As Developed by the Rt. Hon. Sir Walter Crofton in the Irish Convict Prisons. [1872] 1967. xv + 148 pp. $21.00, ISBN 0-87585-002-2.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *