Category Archives: Uddannelse

Få den rigtige støtte med uddannelseshjælp

Published by:

Er du under 30 år og uden uddannelse? Og ligger du og oser på sofaen det meste af dagen med computeren foran dig? Så kom ud af fjerene og gør noget ved dit liv. Gør en forskel for dig selv. Måske går du og tumler med tanker om uddannelse og bruger sofaen som en tænkeboks. Så er det nu, du skal videre. Er du klar til at starte på en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår, men er ikke sikker på valg af retning? Hop i skoene og tag jakken på og meld dig ledig på Jobcentret. Her får du en indkomst i form af uddannelseshjælp, men også hjælp og guidning til et muligt uddannelsesvalg. Når du modtager uddannelseshjælp, får du ikke lov at ligge på sofaen ret meget længere. Og måske er det lige det skub, du skal have for at komme videre. Men det kan også være, at du er et sted i dit liv, hvor du har nogle udfordringer, som skal løses, inden du kan komme videre med dit liv. Når du søger om uddannelseshjælp, vil kommunen således vurdere dig til at være uddannelsesparat inden for et år. På det år får du den aktive og støttende indsats, du har behov for, så du bliver klar til at påbegynde en uddannelse. Eller måske er du en af dem, som kæmper med en del udfordringer i dit liv. Det kan være af faglig, social og helbredsmæssig karakter. For mange unge kan det være en kombination af de ting samtidig med, at de kan stå over for personlige udfordringer også. Uanset dine udfordringer får du den ekstra hjælp og støtte, du har behov for. Er du inden for denne kategori, vil det typisk tage mere end 1 år, før du er klar til uddannelse.

 

Satser for uddannelseshjælp

uddannelsesstøtteNår du modtager uddannelseshjælp, får du et beløb svarende til SU-niveau. Er du inden for kategorien, som ikke bliver uddannelsesparat inden for 1 år, kan du supplere din uddannelseshjælp med et aktivitetstillæg. Størrelsen på tillægget afhænger blandt andet af, om du er hjemmeboende, udeboende, din alder, din forsørgerrolle og psykiske lidelser.

6 ugers kurser er tilbage – nu med jobretning

Published by:

Ledige i Danmark har i flere år haft mulighed for at deltage i de såkaldte 6 ugers kurser.

Det er kurser betalt af ens jobcenter eller akasse med henblik på at opkvalificere ens arbejdskræfter, således chancerne for varig ansættelse øges.

Med andre og knap så formelle ord – du bliver dygtigere og øger din chance for at få et job!

Kurserne var af flere dømt ude, men er nu kommet tilbage, om end i en lidt redigeret form. Nu hedder det 6 ugers jobrettede kurser. Du har ikke længere ret til at få sådan et kursus, men du kan dog fortsat deltage i et kursus, såfremt det er en del af den jobplan du lægger med din akasse eller dit jobcenter. Gratis, forstås.

Flere spændende kurser er allerede tilgængelige og du kan tilmelde dig bl.a. et kursus i frontmedarbejder her og regnskabsmedarbejder her.

Kurserne har det til fælles, at du bliver undervist i håndgribelige egenskaber. Du kan direkte efter kurset gå ud i en mellemstor dansk virksomhed og skabe værdi. Kurserne handler ikke om at ”finde dig selv” eller ”finde din indre fugl”.

De handler i stedet om at give dig mulighed for at være en værdifuld medarbejder med specifikke egenskaber dagen, du er færdig med kurset efter de 6 uger.

Prisen for kurset såfremt du ikke får det betalt af jobcenter eller a-kasse er lige over 20.000 kroner. Ring derfor allerede nu til din akasse for at høre om mulighederne. Du kan ikke få betalt kurset, såfremt du ikke er medlem af en a-kasse og på dagpenge lige nu.