Daily Archives: marts 27, 2015

6 ugers kurser er tilbage – nu med jobretning

Published by:

Ledige i Danmark har i flere år haft mulighed for at deltage i de såkaldte 6 ugers kurser.

Det er kurser betalt af ens jobcenter eller akasse med henblik på at opkvalificere ens arbejdskræfter, således chancerne for varig ansættelse øges.

Med andre og knap så formelle ord – du bliver dygtigere og øger din chance for at få et job!

Kurserne var af flere dømt ude, men er nu kommet tilbage, om end i en lidt redigeret form. Nu hedder det 6 ugers jobrettede kurser. Du har ikke længere ret til at få sådan et kursus, men du kan dog fortsat deltage i et kursus, såfremt det er en del af den jobplan du lægger med din akasse eller dit jobcenter. Gratis, forstås.

Flere spændende kurser er allerede tilgængelige og du kan tilmelde dig bl.a. et kursus i frontmedarbejder her og regnskabsmedarbejder her.

Kurserne har det til fælles, at du bliver undervist i håndgribelige egenskaber. Du kan direkte efter kurset gå ud i en mellemstor dansk virksomhed og skabe værdi. Kurserne handler ikke om at ”finde dig selv” eller ”finde din indre fugl”.

De handler i stedet om at give dig mulighed for at være en værdifuld medarbejder med specifikke egenskaber dagen, du er færdig med kurset efter de 6 uger.

Prisen for kurset såfremt du ikke får det betalt af jobcenter eller a-kasse er lige over 20.000 kroner. Ring derfor allerede nu til din akasse for at høre om mulighederne. Du kan ikke få betalt kurset, såfremt du ikke er medlem af en a-kasse og på dagpenge lige nu.